Northgrid AB går från att haft de flesta av sina kunder i Norrland till att genom Pingbull AB även få en god bas av kunder i södra Sverige. – Detta öppnar många möjligheter, säger ägaren Magnus Hedberg.